KOMUNIKAČNÝ STARfit PORTÁL

Prostredníctvom tohoto komunikačného portálu má fitnescentrum STARfit záujem vytvoriť priestor na sprostredkovanie záujímavých informácií o prebiehajúcich akciách a zmenách týkajúcich sa „života STARfitu“, diskusie zákazníkov s trénermi a cvičiteľkami a budovanie ich vzájomných kontaktov. Ak budete postupovať podľa pravidiel totho Kódexu, bude to na prospech všetkých používateľov. Ak ho budete porušovať, vyhradzuje si správca portálu právo odmietnuť vám prístup k týmto službám, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymazať obsah vašej komunikácie alebo zablokovať vaše osobné konto.

Pravidlá

Zodpovednosť

Rešpektovanie zákonov

Ochrana súkromia, majetku a ďaľších členov

Porušenia Kódexu

Ďakujeme vám, že pri využívaní komunikačných služieb STARfit portálu budete dodržiavať tieto pravidlá. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ich upraviť, preto vám odporúčame do tohto Kódexu pravidelne nazrieť a ubezpečiť sa, že konáte v súlade s ním.

Kódex naposledy aktualizovaný v decembri 2009.

Áno, zaväzujem sa dodržiavať Kódex STARfit portálu a prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. Som si vedomý/á možných právnych konzekvencií v prípade, ak tieto podmienky poruším.

Zároveň dávam súhlas spoločnosti STARfit plus, s.r.o. v súlade so zákonom č. 428/2002, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, k správe, spracovaniu a uchovávaniu údajov poskytnutých v registračnom formulári.